Turneringer

Ansvarlig, Turnering - Klubb

Bjørn Julius Vattøy

E-post: bjornv@islandoffshore.com

Mobil: 462 99 244

Regler Onsdagsgolfen

REGLER FOR ONSDAGSGOLFEN – SCRAMBLE

 

Onsdags scramble er en konkuranseform spesielt med tanke på nybegynnarar. 2, 3 eller 4 spelarar er på lag og spelar ut kvar sin ball.

Vidare velger man den beste ballen, det er ikkje alltid den som er lengst, og spelar vidare derfra.

Man kan plassere ballen innenfor 1 køllelengd og spele i den rekkefølge man ønsker.

På green markerer man ballen på vanlig måte, og deretter puttar i den rekkefølge man ønsker.

Hugs at vi skal hjelpe nye golfspelarar til å få oppleve kor gøy det er å spele golf

REGLER FOR ONSDAGSGOLFEN – STABLEFORD

Det vert konkurert i 2 klasser - Damer og Herrar 12 – 99 år

Det vert satt opp Order of Merits, som vert premiert når sesongen er over.

OoM vil dokke finne øverst på turneringslista i golfbox

Vi håper å få avvikla 10 turneringar

Det vert maks 5 tellande resultat, så et dårlig resultat en gang ødelegg ikkje for heile sesongen

Vi må sette 36 som høgste hcp, men du er hjertlig velkommen til å delta sjølv om du har klubb-hcp.

Spilleformer

Spilletyper.
Det er to hovedtyper av golfspill; matchspill og slagspill.
Matchspill er spill om hull.
Slagspill er spill om best totalresultat etter spil av den fastsatte runden eller rundene.
Visse spesille regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt (Regel 33-1).

Spillemåter.
Spillemåtene er singelspill, parspill og lagspill.
I singelspill utgjør en spiller en side.
I parspill danner to spillere side og spiller en felles ball eller hver sin ball.
I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat.

SPILLEFORMER

Slagkonkurranse
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må hulles ut. Kan regnes uten hcp (brutto) eller med hcp (netto).

 

Stableford
Former for slagkonkurranse hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull. (Se regel 32)

Fourball - Bestball
To spillere danner side og spiller hver sin ball. 
Sidens beste resultat på hvert hull teller. (Se regel 30 og 31).

Foursome
To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver side spiller annen hver gang fra utslagstedet, og annen hver gang på ballen. (Se regel 29).
Provisorisk eller annen ball i spill fra tee skal spilles fra den tee hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt.

Greensome
En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. I greensome spilles ikke provisorisk ball fra tee.

Scramble
Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. På greenen  plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Turneringene bør spilles uten hcp. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt hcp. blir så lik som mulig.

Slaggolf
Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire(4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etterdisse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

+47 70 09 29 10

Sunnmøre Golfklubb

Snipsøyrdalsvegen 77

6060 HAREID

Ansvarlig redaktør:

Ole Flø

oleflo.of@gmail.com
90196442

Aktuelt

10/02/2020

20/11/2019

Please reload