Hol 2

Beskrivelse og galleri

Banens lengste hol. Utslaget bør plasserast til venstre for fairwaybunker. Langtslåande spelarar kan velje å gå over. Bunkerar på kvar side av banens minste green krever presist innspel.