Hol 3

Beskrivelse og galleri

Dette holet kan spelast på mange måter. Den sikraste speleruta går ned mot høgre, kort av elva. Langtslåande spelarar kan velje å gå over elva for eit kortare innspel til banens mest ondulerte green med to nivå.