Hol 4

Beskrivelse og galleri

Dette er eit strategisk hol der utslaget er avgjerande for innspel mot ein smal green. Pass opp for treklynge på høgre side av fairway samt mange åpne grøfter.