Hol 4

Beskrivelse og galleri

Hol Par Hcp Gul Raud
4 4 13 330 260
Dette er eit strategisk hol der utslaget er avgjerande for innspel mot ein smal green. Pass opp for treklynge på høgre side av fairway samt mange åpne grøfter.