Hol 6

Beskrivelse og galleri

Hol Par Hcp Gul Raud
6 5 5 450 390

Banens signaturhol og det vanskeligaste med mykje vatn i spel. Langtslåande spelarar kan velje å slå over elva og dermed ta den første dammen og elva ut av spel. Dette gir moglegheit for å nå green på 2 slag. Vatn til høgre og bunker til venstre ved innspel til green.