Hol 6

Beskrivelse og galleri

Banens signaturhol og det vanskeligaste med mykje vatn i spel. Langtslåande spelarar kan velje å slå over elva og dermed ta den første dammen og elva ut av spel. Dette gir moglegheit for å nå green på 2 slag. Vatn til høgre og bunker til venstre ved innspel til green.