Hol 9

Beskrivelse og galleri

Banens avslutningshol. Sidevannshinder langs heile venstre side. Sidevannshinder til høgre på utslag. Smal fairway med vatn i spel rett før green gjer dette til eit utfordrande siste hol.