Sesongen 2021 – medlemsnytt!

Takk for godt oppmøte på dugnaden forrige veke – godt jobba! Vedlagt litt informasjon om årets turneringer samt nytt fjes på klubbhuset i år. Som de veit vart det ikkje mogleg for Mike å kome hit i år. Vi er svært glade for å ha fått på plass Oskar Ringstad i ei delt stilling på […]

Bane og DR er åpen!

Både bane og Driving Rangen er no åpna for sesongen. Velkommen til både nye og gamle medlemmer og gjestande spelarar. Når det ikkje er ansvarlig personale til stades på klubbhuset er huset stengt og medlemmer låser seg inn med kodebrikke. Mangler du brikke – send ein e-post til post@sunnmoregolf.no 🙂 Greenfee for gjester betales via […]

Veien til golf-kurs 2021

Klubben og styret er i gang med planlegging av VTG-kurs for komande sesong. Dette året har vi ikkje Mike på plass men vi har mange gode ressurser internt i klubben som vil bidra på VTG-kursing. Så snart den praktiske delen av kurset er klart vil vi informere både på heimesida, SoMe samt direkte på e-post […]

Offisiell åpning av simulatoren!

Onsdag 3.mars vart det bandklipping og offisiell åpning av simulatoren i klubbhuset, noko Koronaforsinka. Simulatoren har vore flittig brukt heilt sidan åpninga 18.12 og har vore ein ubetinga suksess! Lillian Kleven Breivik og Stig Brautaset frå hovedsponsor Sparebank1 Søre Sunnmøre, Stig Ulstein frå Hovden Klubbhus AS og representantar frå styret var til stades på den […]

Simulator – open for booking igjen!

Som annonsert på medlemssida på Facebook tidlegare i dag har klubben fått godjenning frå smittevernlegen i Hareid til å opne simulatoren igjen – dette er svært gledelig! Forutsetning er at ein overheld gjeldande nasjonale smittevernregler – i tillegg til lokale tilpassa for golfsimulator. Vi minner om: Ikkje i form? Dropp simulator og hald deg heime […]

Simulator – midlertidig stengt til 18.1

Grunna nye nasjonale retningslinjer og i samråd med lokalt smittevern ser vi oss dessverre nøydde til midlertidig å stenge for simulatorspel i klubbhuset. Foreløpig gjeld dette til 18.1, eller til nye retningslinjer/anbefalinger: «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn […]

Trackman simulator open for spel frå 19.12!

Det er kjekt å melde at vi endelig har fått på plass Trackman simulator på klubbhuset i Hovden. Vi opnar for spel laurdag 19.desember.   Vi er svært takksame for bidraget i form av gåvemidlar frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre som gjorde dette mogleg.  Det vert offisiell opning med Sparebank1 Søre Sunnmøre og lokal presse […]

Sparebank 1 Søre Sunnmøre – ny hovedsponsor!

Tysdag denne veka signerte Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Sunnmøre Golfklubb ein ny 3-årig samarbeidsavtale for 2021 – 2023. Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Sunnmøre Golfklubb har hatt eit godt samarbeid over fleire år og det er svært gledelig at ein no har fått på plass eit utvida samarbeid og ein god avtale for begge […]

Golfsimulator i klubbhuset!

Vi ynskjer at overgangen frå golf ute på bana til å spele inne i varmen skal være så liten som mogleg. Det er difor kjekt å informere om at styret i klubben har beslutta å investere i golfsimulator. Med denne investeringa vil ein kunne ha golfaktivitet heile året uavhengig av vær og banetilhøve. Og vi […]

Oppsummering av sesongen 2020!

Noko av det ein oppnådde av resultat denne sesongen: Strategidokument er utarbeida og definerer langsiktige planar for drift av Sunnmøre Golfklubb. Etablering av Visjon, Mål og Verdier har vore viktig for å tydeliggjere ambisjonar om vidare utvikling av klubben. Vi oppfattar også at dette er positivt motteke av både medlemmer, samarbeidspartnere og omgjevnadane generelt. Ny […]