Felles Trening DR

Hei Alle sammen.Gode nyheter!!!Vi planlegger treningsøkter/veiledning på DR i tiden fremover.Vi legg opp til 2 dager i Uken:Onsdager fra 18-21Søndager fra 10-13Dette blir i regi av klubben og vil ledes av Frode Gjerde m.fl.Dette er en gyllen mulighet til å få gode tips og veiledning på veien videre.De som ønsker å delta på dette sender […]

Dugnadshjelp ballplukking

Som de sikkert er klar over kjem ikkje vår tidligere Head Pro Mike Henderson i år. Dette betyr at Drivingrange ikkje vert teken hand om på kontinuerlig basis. Vi er difor svært avhengig av medlemmer som melder seg som dugnadshjelp til ballplukking på Drivingrange. INNSTRUKS BALLPLUKKING NØKLER: –        Nøkkel til bil ligg over dørkarmen på […]

Årsmøte 2020 – endra til digitalt møte

Som følge av fortsatt strenge Koronatiltak har styret i SGK beslutta å avhalde Årsmøte 2020 digitalt. Dag og tidspunkt er uforandra: Torsdag 28.januar 18:00. Saksdokument finn du vedlagt – oppdatert med årsmøteprotokoll 5.2.21 Innkalling til Teams digitalt årsmøte vert sendt per e-post til alle medlemmer. Vi set stor pris på om bekreftelse av deltaking i møtet. Dette […]

Innkalling til årsmøte 28.januar

Det vert herved innkalla til årsmøte i Sunnmøre Golfklubb torsdag 28.januar 18:00 i klubbhuset. Forslag til saker som skal behandlast på årsmøtet må sendast til styret innan torsdag 14. januar på: post@sunnmoregolf.no Fullstendig saksliste vert gjort tilgjengeleg seinast 1 veke før årsmøtet. Avhengig av gjeldande smittevernreglar på møtetidspunkt er det mogleg at møtet må gjennomførast […]