Medlemskap i Sunnmøre Golfklubb

Innmelding i Sunnmøre Golfklubb 

Som medlem i Sunnmøre Golfklubb blir undertegnede medlem, med retter inkludert: (merk at noen medlemskategorier har reduserte retter)

 • Fritt å spille på Sunnmøre Golfklubb sin bane .

 • Delta i åpne klubbturneringer i Sunnmøre Golfklubb sin regi.

 • Fri bruk av klubbhus, treningsareal og alle klubbtilbud.

 • Representere Sunnmøre Golfklubb i amatør konkurranser innen golf.

 • Stemmerett på årsmøte.

 • Abonnement på Norsk Golf, månedlige utgaver, et blad pr. husstand

 • Elektronisk grønt kort/handicapkort.

 • Tilgang til tidbooking på alle Norske og de fleste internasjonale baner via GolfBox.

 • Tilgang til SGK medlem sine internettsider.(Brukerregisteret)
   

NB! Det er ingen krav om kjøp av aksje for å bli medlem!

Sunnmøre Golfklubb praktiserer at medlemmer i yrkesaktiv alder betaler fult medlemsskap mens ektefeller, yngre og eldre får reduserte satser

KONTIGENTAR 2019

1) Må framllegge studentbevis

2) Må vere medlem m/spelerett i annan klubb og ikkje busett i Hareid, Ulsteinvik eller Herøy.

3) Må vere busett utanfor M&R

4) Gruppeundervisning, ein gong pr veke

5) Veien til golf er inkludert

6)Tidligare medlemmer  som vil starte på nytt, får starte på nybegynnar 2.år og om ynskjeleg friske opp med VTG.

7) 10 stk greenfee er inkludert per år.

 

Utmelding:

Det må gjevast skriftleg beskjed om dette innan 31. desember.  Vert ikkje dette gjort er personen å ansjå som medlem i klubben i påfylgjande  år og kontingent må betalast
 
Medlemskontigent kan avtalast å betalast via avtalegiro pr månad - ta kontakt med kasserar for avtale

+47 70 09 29 10

Sunnmøre Golfklubb

Snipsøyrdalsvegen 77

6060 HAREID

Ansvarlig redaktør:

Ole Flø

oleflo.of@gmail.com
90196442

Aktuelt

10/02/2020

20/11/2019

Please reload