Oppfordring til teikning av aksjer i Sunnmøre Golf AS.

October 16, 2018

 

 

Som kjent for dei fleste aktive medlemmar i Sunnmøre Golfklubb har det i år vore jobba intenst med å få til ei refinansiering av golfaktiviteten.

Inntektene i Sunnmøre Golfklubb har ikkje vore tilstrekkelige til å dekke dei kostnadar klubben har, noko som bl.a. har medført at Sunnmøre Golf AS og Hovden Klubbhus AS har kome i ein økonomisk vanskelig posisjon.

 

Alle aksjonærar i Sunnmøre Golf AS skal ha fått tilsendt informasjon om emisjon i selskapet.

Ekstraordinær generalforsamling i Sunnmøre Golf AS har godkjent emisjon i selskapet og teikningsperioda er utvida til 22.10.2018, samsvarande med innbetalingsfristen for aksjeteikninga.

 

Det vert oppfordra til alle medlemmar å teikne seg aksjar (1 aksje a 5.000,-) slik at vi fortsatt kan utvikle og utvide golftilbodet i Sunnmøre Golfklubb.

 

Sjå teikningsblankett i tidlegare innlegg på denne sida

 

Styret i Sunnmøre Golf AS / Styret i Sunnmøre Golfklubb

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Siste Nyheter

11/20/2019

02/22/2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter nøkkelord
Please reload