Meld deg inn i Sunnmøre Golfklubb

Få Veien til Golf-kurset og spel så mykje du vil for berre 1500,- første året. Ungdommar og studentar får sterkt rabatterte prisar!

Det er ingen krav om kjøp av aksje for å bli medlem. Som medlem i Sunnmøre Golfklubb kan ein bl.a. nyte godt av følgande:

1. års ordinært medlem

Pris
1.500,-

2. års ordinært medlem

Pris
2.500,-

Ordinært medlem

Pris
5.500,-

Juniormedlem (under 20 år)

Pris
500,-

Studentmedlem

Pris
1.000,-

Pensjonistmedlem

Pris
4.000,-

Ektefelle til ordinært medlem

Pris
3.000,-

Fjernmedlem

Pris
800,-

Passiv medlem lokalt

Pris
1.000,-